ZIELONY MAT 2016

Termin i miejsce:
Turnieje rozgrywane będą w soboty w godz. 10.00-13.00:
Warunki uczestnictwa:
W rozgrywkach może uczestniczyć – po opłaceniu wpisowego – dowolna ilość zawodniczek i zawodników z każdej szkoły podstawowej.
UWAGA: Uczeń 6 klasy, który reprezentował szkołę w 1 i 2 turnieju, po wakacjach (jako uczeń gimnazjum) może dokończyć rozgrywki i do klasyfikacji drużynowej w turniejach 3 i 4 nadal reprezentuje swoją byłą szkołę podstawową.
Wpisowe do Szachowej Ligi Szkół Podstawowych „Zielony Mat” wynosi 10,00 zł.

Zgłoszenia:
System rozgrywek i tempo gry:
Grupa A – zawodniczki i zawodnicy posiadający przynajmniej IV kategorię szachową.
Grupa B – zawodniczki i zawodnicy nie posiadający kategorii szachowej lub posiadający V kategorię.
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika.
UWAGA: Turniej A zgłoszony jest do rankingu błyskawicznego Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Zawodnicy grający w turnieju A mogą wypełnić ranking międzynarodowy.

Nagrody:
Klasyfikacja w każdym turnieju:
Zwycięzcy grup A i B otrzymują dyplomy i puchary.
W każdej sesji turniejowej w grupach A i B przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczniów.

Klasyfikacja końcowa po 4 turniejach:
Trzy najlepsze szkoły otrzymają puchary. Sześć najlepszych szkół otrzyma pamiątkowe dyplomy.
Po trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji indywidualnej otrzyma pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin Turnieju: Zobacz plik PDF