Mistrzowskie warsztaty szachowe


Materiały do szkolenia Pana Jana Przewoźnika:

Zielona_Góra_Mistrzowskie_Warsztaty_2013_01.pdf
Raport_Fundacja_Mistrzostwa_Szachowego_2013_01.docx
Kwestionariusz_Mistrza_Szachy_2012_01_www.xlsx
OSKW_Szachy_2012_01_www.xlsx
Plan_Tygodniowy_Treningu_2012_01_Przykład.xlsx